Home

Beste ouders, van harte welkom!

Een goede kinderopvang zoeken is niet eenvoudig. Vragen als “Waarom zou deze kinderopvang kiezen?” zijn niet eenvoudig te beantwoorden. We maken het je makkelijker door een korte samenvatting te maken waarvoor onze kinderopvang staat.

 • Kleinschaligheid
  Wij zijn een kleinschalige opvang met 2 vestigingen in Merksem. In Het Engeltje 1 zijn we vergund voor 25 plaatsen en in Het Engeltje 2 hebben we 15 vergunde plaatsen. Onze slogan een Tweede Thuis geeft goed weer waar we voor staan: Je kan van ons een huiselijke, aangename sfeer met een professionele aanpak verwachten met nauw contact tussen begeleiding, uitbaters en ouders.
 • Een laagdrempelige werking met aandacht voor diversiteit
  Het Engeltje wil een plek creëren waar niemand zich uitgesloten voelt, waar alle kinderen naast en met elkaar kunnen spelen en waar elke ouder welkom is. Elk kind vraagt een andere aanpak, en ook iedere ouder is anders. Met een laagdrempelig aanbod zonder veel formaliteiten en met aangepaste openingsuren is Het Engeltje een bruikbare, beschikbare, bereikbare en betaalbare oplossing voor ouders en hun kinderen.
 • Gelijkwaardige en warme begeleidershouding
  Gediplomeerde medewerkers zetten zich in als begeleiders van de werking. We werken ook met stagiaires en op deze manier krijgen studenten de kans om verantwoordelijkheid op te nemen en belangrijke ervaring op te doen die in hun verdere ontwikkeling zeker een belangrijke meerwaarde zal zijn.
 • Echt spelen: vrij spel en geleide activiteiten in evenwicht
  Het Engeltje geeft kinderen de kans zelf te beslissen hoe ze hun vrij spel invullen binnen hun dagschema. De kinderen komen met plezier naar de opvang. De begeleiders bereiden de dagplanning zorgvuldig voor: herkenbaarheid en structuur zijn daarbij cruciaal. Binnen de spelmomenten gaan de kinderen echter hun eigen gang en laten ze hun creativiteit de vrije loop. Waar nodig, komen begeleiders tussen: zo kunnen ze speelimpulsen geven of eenzame kinderen bij de groep betrekken. Hier bieden we dus echt wel een programma aan waar we van kunnen zeggen: “voor ieder wat wil.”
 • Meerwaarde voor de buurtbewoners
  Het Engeltje is een ontmoetingsplaats voor ouders en kinderen, en zo de perfecte uitbreiding van een super diverse samenleving. Iedereen is welkom. Bij Het Engeltje verbinden we mensen met elkaar door verschillen te overbruggen en gelijkenissen te benadrukken. We zetten in op respect voor diversiteit, creëren samenhorigheid en scheppen een warme minisamenleving.
 • Een aangepaste, avontuurlijke en toch veilige omgeving
  Het Engeltje is een ‘cool’ plek om te zijn. Veiligheid en plezier zijn basiselementen in een aantrekkelijke, uitdagende en avontuurlijke omgeving. De vele verschillende speelkansen binnen en buiten nodigen uit tot creativiteit, echter binnen een duidelijke structuur met regels en afspraken die een veilig gevoel bevorderen. Zoek je nog een plekje voor je kleine schat en ben je benieuwd hoe het er aan toe gaat?

Stuur dan een e-mail met de vraag voor een rondleiding.

Openingstijden

Maandag – Vrijdag
06:00 tot 18:00 (in Het Engeltje 1)
07:00 tot 18:00 (in Het Engeltje 2)
We zijn momenteel gesloten.
Sluitingsdagen 2022
Pedagogische studiedag woe 23/03/2022
Paasmaandag ma 18/04/2022
O.H. Hemelvaart do 26/05/2022
Brugdag vr 27/05/2022
Pinkstermaandag ma 06/06/2022
Pedagogische studiedag woe 29/06/2022
Vakantiesluiting ma 18/07/2022 t.e.m zo 31/7/2022
Pedagogische studiedag woe 29/06/2022
Brugdag ma 31/10/2022
Allerheiligen di 1/11/2022
Wapenstilstand vr 11/11/2022
Pedagogische studiedag woe 07/12/2022
Kerstverlof ma 26/12/2022 t.e.m zo 8/01/2023

Laatste nieuws

Corona:

 • De nieuwe richtlijn is om kinderen -12j die onder één dak verblijven met een besmette persoon als hoog- risicocontacten te beschouwen.
 • Deze -12 jarigen moeten 10 dagen in quarantaine. Vanaf dag 7 kunnen ze uit quarantaine mits ze een dagelijkse negatieve zelftest hebben tot en met dag 10. Na deze quarantaine wordt gedurende een periode van 10 dagen een verhoogde waakzaamheid gerespecteerd met de gebruikelijke maatregelen: mondmasker (vanaf 6 jaar), afstand bewaken waar mogelijk, vermijden van contact met kwetsbare personen,…
 • De -12 jarigen bij wie minder dan 5 maanden geleden door een PCR- of antigeen-test een coronabesmetting werd vastgesteld, moeten niet in quarantaine.
 • Alle kinderen kunnen nog steeds naar de opvang, behalve wanneer ze ziek zijn of in verplichte thuisisolatie verblijven. Onthaal en ophaalmomenten zijn steeds bij de voordeur. Ouders zijn niet toegelaten in de leefgroep of speelruimte;
 • Een kind is nog toegelaten met een snotneus, lichte hoest, lichte verkoudheid zonder koorts, braken van gekende reflux, gekende chronisch hoest;
 • Wanneer een kind koorts heeft (vanaf 38 graden Celsius), een plots optredende hoest of ademhalingsmoeilijkheden, 2 of meer waterige stoelgang per dag, braken met bloed of herhaaldelijke braken, plotse huiduitslag of blaasjes, dan blijft het kind thuis.
 • De algemene veiligheidsmaatregelen blijven uiterst belangrijk (regelmatig handen wassen, afstand houden en mondmasker dragen ten aanzien van volwassenen die niet tot de eigen leefgroep behoren enz.)
 • Kinderbegeleiders moeten geen mondmasker dragen wanneer ze enkel bij de opvangkinderen (0-3j) zijn en ze voldoende afstand van hun collega’s kunnen houden. Ze moeten wel een mondmasker dragen bij de breng- en haalmomenten en wanneer ze in contact komen met volwassenen.
 • De ouders moeten een mondmasker dragen bij de breng- en haalmomenten.
  Samen sterk tegen Corona💪🏿


kids