Home

Beste ouders, van harte welkom!

Een goede kinderopvang zoeken is niet eenvoudig. Vragen als “Waarom zou deze kinderopvang kiezen?” zijn niet eenvoudig te beantwoorden. We maken het je makkelijker door een korte samenvatting te maken waarvoor onze kinderopvang staat.

 • Kleinschaligheid
  Wij zijn een kleinschalige opvang met 2 vestigingen in Merksem. In Het Engeltje 1 zijn we vergund voor 25 plaatsen en in Het Engeltje 2 hebben we 15 vergunde plaatsen. Onze slogan een Tweede Thuis geeft goed weer waar we voor staan: Je kan van ons een huiselijke, aangename sfeer met een professionele aanpak verwachten met nauw contact tussen begeleiding, uitbaters en ouders.
 • Een laagdrempelige werking met aandacht voor diversiteit
  Het Engeltje wil een plek creren waar niemand zich uitgesloten voelt, waar alle kinderen naast en met elkaar kunnen spelen en waar elke ouder welkom is. Elk kind vraagt een andere aanpak, en ook iedere ouder is anders. Met een laagdrempelig aanbod zonder veel formaliteiten en met aangepaste openingsuren is Het Engeltje een bruikbare, beschikbare, bereikbare en betaalbare oplossing voor ouders en hun kinderen.
 • Gelijkwaardige en warme begeleidershouding
  Gediplomeerde medewerkers zetten zich in als begeleiders van de werking. We werken ook met stagiaires en op deze manier krijgen studenten de kans om verantwoordelijkheid op te nemen en belangrijke ervaring op te doen die in hun verdere ontwikkeling zeker een belangrijke meerwaarde zal zijn.
 • Echt spelen: vrij spel en geleide activiteiten in evenwicht
  Het Engeltje geeft kinderen de kans zelf te beslissen hoe ze hun vrij spel invullen binnen hun dagschema. De kinderen komen met plezier naar de opvang. De begeleiders bereiden de dagplanning zorgvuldig voor: herkenbaarheid en structuur zijn daarbij cruciaal. Binnen de spelmomenten gaan de kinderen echter hun eigen gang en laten ze hun creativiteit de vrije loop. Waar nodig, komen begeleiders tussen: zo kunnen ze speelimpulsen geven of eenzame kinderen bij de groep betrekken. Hier bieden we dus echt wel een programma aan waar we van kunnen zeggen: “voor ieder wat wil.”
 • Meerwaarde voor de buurtbewoners
  Het Engeltje is een ontmoetingsplaats voor ouders en kinderen, en zo de perfecte uitbreiding van een super diverse samenleving. Iedereen is welkom. Bij Het Engeltje verbinden we mensen met elkaar door verschillen te overbruggen en gelijkenissen te benadrukken. We zetten in op respect voor diversiteit, creren samenhorigheid en scheppen een warme minisamenleving.
 • Een aangepaste, avontuurlijke en toch veilige omgeving
  Het Engeltje is een ‘cool’ plek om te zijn. Veiligheid en plezier zijn basiselementen in een aantrekkelijke, uitdagende en avontuurlijke omgeving. De vele verschillende speelkansen binnen en buiten nodigen uit tot creativiteit, echter binnen een duidelijke structuur met regels en afspraken die een veilig gevoel bevorderen. Zoek je nog een plekje voor je kleine schat en ben je benieuwd hoe het er aan toe gaat?

Stuur dan een e-mail met de vraag voor een rondleiding.

Openingstijden

Maandag – Vrijdag
06:00 tot 18:00 (in Het Engeltje 1)
07:00 tot 18:00 (in Het Engeltje 2)
We zijn momenteel gesloten.
Sluitingsdagen 2022
Pedagogische studiedag woe 23/03/2022
Paasmaandag ma 18/04/2022
O.H. Hemelvaart do 26/05/2022
Brugdag vr 27/05/2022
Pinkstermaandag ma 06/06/2022
Pedagogische studiedag woe 29/06/2022
Vakantiesluiting ma 18/07/2022 t.e.m zo 31/7/2022
Pedagogische studiedag woe 28/09/2022
Brugdag ma 31/10/2022
Allerheiligen di 1/11/2022
Wapenstilstand vr 11/11/2022
Pedagogische studiedag woe 07/12/2022
Kerstverlof ma 26/12/2022 t.e.m zo 8/01/2023

Laatste nieuws

Logo 1000 06 rgb Kan een afbeelding zijn van 1 persoon

Wij

Ouders, grootouders, familieleden, professionals die werken met en voor jonge kinderen en hun gezin

constateren

Iedereen zegt dat de 1000 eerste dagen van een kind cruciaal zijn MAAR het systeem van de kinderopvang is niet aangepast aan de noden van het jonge kind en de ouders. Er is te weinig plaats, niet iedereen kan er terecht. Er zijn teveel kinderen per begeleider, waardoor de kinderen te weinig individuele aandacht krijgen. De opleidingen zijn niet aangepast aan de realiteit van de werkvloer en de kwalificatievereisten worden steeds verder uitgehold.

en verzoeken

Er is nood aan een Marshallplan voor kwalitatieve kinderopvang. We willen 1. Erkenning van het pedagogisch belang van de 1000 eerste dagen 2. Structurele veranderingen in de kinderopvang, vertrekkend vanuit de noden van het kind en de ouder 3. Waardering van de functie van kindbegeleider 4. Betere omkadering en mogelijkheden tot professionalisering voor de medewerkers in de kinderopvang 5. Mee aan tafel zitten om het Marshallplan uit te tekenen


kids